Home Tags Fond

Tag: Fond

Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického...

Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí 30. 8. 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie pôžičky...