Staň sa študentským expertom a expertkou na kvalitu vysokých škôl

Prvé školenie: 12 – 14. december 2019, Bratislava
Prihlasovanie: 20. novembra 2019, do 22:00 vo formulári nižšie.

Pozývame všetkých študentov a študentky na sériu troch školení o kvalitea jej zabezpečovaní na vysokých školách. Školenia organizuje Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ), v spolupráci s Maďarskou študentskou úniou (HÖOK), Európskou študentskou úniou (ESU) a Európskym konzorciom pre akreditáciu vo vysokom školstve (ECA). V roku 2018 bol na Slovensku prijatý nový zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl, ktorý umožňuje väčšiu participáciu nás, študentov. Preto vznikol aj tento projekt, aby sme ponúkli 40 slovenským študentom možnosť stáť pri zrode tejto zmeny. 

Prvé školenie sa uskutoční v Bratislave, v dňoch 12 – 14. decembra 2019.Náklady na ubytovanie, stravu a školenie ti budú hradené. Druhé školenie bude na jar 2020 v Budapešti a záverečné, tretie školenie sa odohrá na jeseň 2020 znova na Slovensku. Viac informácii o týchto školeniach oznámime postupne.

Do výzvy sa môžeprihlásiť každý študent slovenskej vysokej školy, ktorý má záujem sa vzdelávať a podieľať na procesoch zabezpečovania kvality. Výhodou je znalosť angličtiny, predošlé skúsenosti alebo znalosti v oblasti zabezpečovania kvality. Snažíme sa zasiahnuť čo najširšie spektrum študentov, rôznych škôl, odborov, programov a stupňov, preto budú tieto parametre zohľadnené pri výbere účastníkov.

Prihlasovať sa je možné do 20.11.2019, 22:00. Výsledky výberu budú oznámené úspešným uchádzačom aj s informáciami o školeniach 22.11.2019. Uchádzači sa môžu prihlásiť pomocou formulára v nižšie. Pre potreby projektu, bude s účastníkmi podpísaná dobrovoľnícka zmluva, ktorej súčasťou budú podmienky na preplácanie vašich nákladov počas školení.

Cieľom projektu Quality Assurance Student Experts je vytvorenie študentských kapacít na tvorbu a posúdenie systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl v spolupráci s európskymi partnermi. Chceme taktiež zvyšovať povedomie o kvalite a o systéme akreditácie vysokých škôl, hlavne z pohľadu študenta, ako jedného z kľúčových aktérov týchto procesov, aby sa pohľad študentov pretavil do priorít našich vysokých škôl. Budeme zbierať a vyzdvihovať pozitívne príklady z praxe na Slovensku a zo zahraničia, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia pre vysoké školy. 

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únii v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá – budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania.