Kontakt

Predseda
Filip Šuran
filip.suran@srvs.sk
+421 911 080 134

Podpredsedníčka pre vzťahy s verejnosťou
Ema Petriková
ema.petrikova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre akademické záležitosti
Zuzana Hozlárová
zuzana.hozlarova@srvs.sk

Podpredseda pre mládež a šport

Anton Cvik
anton.cvik@srvs.sk

Podpredsedníčka pre sociálne záležitosti
Viktória Jakubovičová
viktoria.jakubovicova@srvs.sk

Podpredseda pre zabezpečovanie kvality
Peter Kováč
peter.kovac@srvs.sk

Podpredsedníčka pre doktorandské štúdium 
Róberta Slezáková
roberta.slezakova@srvs.sk

Podpredsedníčka pre zahraničie
Michaela Marcinová
michaela.marcinova@srvs.sk

Napíš nám!