Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 13.5.2023 na zasadnutí v Poprade. Študentské ankety na vysokých školách Valné zhromaždenie ŠRVŠ: žiada vysoké školy, aby na dostatočne odbornej úrovni vyhodnocovali ankety o kvalite a...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 07.10.2023 na zasadnutí v Novej Dubnici. Ovplyvňovanie študentstva a netransparentnosť správnych rád Valné zhromaždenie ŠRVŠ:

Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠdňa 11.02.2024 na zasadnutí v Novej Dubnici. Študentské domovy Valné zhromaždenie ŠRVŠ:  Vyzýva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 09.12.2023 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši. Akademické senáty Valné zhromaždenie ŠRVŠ: