Študentky a študenti žurnalistiky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzity Komenského v Bratislave zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrujú svoj nesúhlas s predstavou súčasnej vlády o budúcnosti verejnoprávnych médií. Táto iniciatíva sa rodí z hlbokého presvedčenia o dôležitosti nezávislosti a slobody médií ako kľúčových pilierov demokratickej spoločnosti.

V ich spoločnom vyhlásení je jasne deklarované, že sloboda prejavu, rozmanitosť spoločnosti, tolerancia a súdržnosť sú základné hodnoty, ktoré by mali byť chránené a podporované verejnoprávnymi médiami.

Študentská rada vysokých škôl podporuje úsilie študentstva, ktoré sa spojilo a verejne vyjadrilo svoj nesúhlas s predstavou súčasnej vlády ohľadne verejnoprávnych médií. Je dôležité, aby bolo študentstvo aktívnym účastníkom vo verejnej diskusii a aby vyjadrovalo svoj názor na otázky, ktoré ovplyvňujú spoločnosť.

Výrazne zdôrazňujeme, že uvedený problém je úzko spojený s odlivom mozgov do zahraničia, ktorý má vážne dôsledky pre budúcnosť našej krajiny. Ide o hospodárske následky, oslabovanie potenciálu Slovenska a jeho schopnosti konkurovať na medzinárodnej úrovni.

Považujeme za potrebné zastať sa študentiek a študentov žurnalistiky, ktorých sa okliešťovanie mediálnych slobôd bezprostredne týka študijne a v budúcnosti aj profesijne. Je vo verejnom záujme, aby študentky a študenti videli reálne možnosti uplatnenia sa v žurnalistickom pracovnom prostredí, a to bez obáv z toho, že budú obmedzovaní v možnosti kladenia otázok, prístupu na Úrad vlády a bez toho, aby boli diskriminovaní a označovaní za proti-slovenské agentky a agentov, či inými pejoratívami.

Spôsob, akým sa vyjadrujú vrcholné predstaviteľky a predstavitelia štátu, ako napríklad ministerky a ministri, výrazne ovplyvňuje spoločnosť a motiváciu mladých ľudí ostať na Slovensku. Je neprípustné, aby sa ministerka kultúry odvolávala na ničím nepodložené špekulácie, ktoré podkopávajú akademickú integritu Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Veríme, že myšlienka “kultúra má spájať, nie polarizovať” opätovne nadobudne svoj pravý význam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here