ŠRVŠ aj tento rok odmení najlepšie študentské organizácie!

0
3108

Študentská rada vysokých škôl vyhlásila
ďalší ročník oceňovania aktívneho študentstva.

Zapojiť sa je možné do 18. Marca 2024

Ocenenia pre najlepšie študentské organizácie sú udeľované na základe komplexného hodnotiaceho procesu, zohľadňujúceho úroveň angažovanosti, dosiahnuté výsledky a sociálny vplyv projektov. Tieto organizácie budú vybrané na základe ich výnimočnej angažovanosti voči študentským komunitám, prekračujúc hranice akademickej pôdy a prispievajúc k tvorbe pozitívneho sociálneho a kultúrneho prostredia. Členmi hodnotiacej komisie sú zástupcovia Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl, Rady mládeže Slovenska, kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku a Študentskej rady vysokých škôl.

Projekt zdôrazňuje, že mladí ľudia sú hnacou silou pozitívnych zmien. Ich nasadenie, tvorivosť a snaha nás inšpirujú a vytvárajú lepšie zajtrajšky. Študentská rada vysokých škôl je hrdá na všetkých ocenených študentov, študentky a organizácie, pričom dúfa, že ich pôsobenie bude slúžiť ako inšpirácia pre ostatných. 

V kategórii národných študentských organizácií zvíťazila v roku 2023 Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA). V kategórii celouniverzitných študentských organizácií sa umiestnila na prvom mieste Študentská rada Trnavskej univerzity. V kategórii fakultných študentských organizácií sa stali víťazmi Slovenský spolok študentov farmácie (UK), Študentský parlament Národohospodárskej fakulty (EUBA) a Združenie študentov Stavebnej fakulty (STU).

Slávnostný ceremoniál sa v minulom roku konal v spolupráci so širokým spektrom partnerov, ktorí svojou finančnou podporou a profesionálnou spoluprácou umožnili uskutočnenie daného projektu. Študentská rada vysokých škôl vyjadruje úprimnú vďaku všetkým partnerom za ich dôležitý prínos v oblasti rozvoja študentského života. 

Predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová zdôraznila význam pokračovania v uznávaní práce študentských organizácií a ľudí, ktorí s nadšením pracujú na dosahovaní pozitívnych zmien nielen vo svojom študentskom prostredí, ale aj v širšej spoločnosti. Pripomenula tiež potrebu vytvárať vhodné podmienky pre aktivity predmetných organizácií a dbať na ich potreby a motiváciu.

Nominácie na ocenenie Študentská organizácia roka 2023 možno predkladať
do 18. marca 2024 v rámci piatich kategórií:

Kategória 1A Fakultné
Zahŕňa študentské organizácie pôsobiace na vysokoškolských fakultách, so zameraním na oblasť prírodných vied, bezpečnostných vied, obrany a vojenstva, poľnohospodárskych vied, technických vied, matematiky a informatiky.

Kategória 1B – Fakultné
Zahŕňa študentské organizácie pôsobiace na vysokoškolských fakultách, so zameraním na oblasť humanitných vied, vzdelávania, umenia, sociálnych a právnych vied.

Kategória 1C – Fakultné
Zahŕňa študentské organizácie pôsobiace na vysokoškolských fakultách, so zameraním na oblasť zdravotníckych vied, veterinárnych vied a odborov zameraných na skvalitňovanie života.

Kategória 2 – Celouniverzitné
Zahŕňa študentské organizácie, ktoré pôsobia na úrovni jednotlivých vysokých škôl. 

Kategória 3 – Národné 
Zahŕňa študentské organizácie, ktoré pôsobia na dvoch a viac vysokých školách v rámci Slovenskej republiky.

Nominačný formulár je dostupný na nasledujúcom odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7HoFImBNeU2e8N0njmS3ZOO2I731hwwqgxcAS2BsGHSafQg/viewform?usp=sharing

Príspevok z minulého roka: Študentská organizácia roka 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here