Spoločné vyhlásenie ESU a ŠRVŠ proti útokom slovenskej vlády na študentstvo

0
1210
ESU ŠRVŠ

Európska študentská únia (ESU), organizácia zastupujúca 20 miliónov študentov a študentiek na európskej úrovni, a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) spoločne odsudzujú neprijateľné útoky slovenskej vlády a premiéra Roberta Fica proti študentstvu a akademickej slobode. Žiadame preto urýchlenú zmenu komunikácie vlády voči študentstvu a reakciu na krivdu, ktorá bola spôsobená nášmu kolegovi Marekovi Janigovi

Po tom, čo Marek Janiga spochybnil politickú podporu dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského voči kontroverznej iniciatíve vlády SR na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a požiadal o odbornú diskusiu medzi študentskou obcou a dekanom, reagoval premiér Robert Fico poburujúcim verejným stanoviskom, v ktorom nielenže znevážil študentov a študentky, ich slobodu prejavu a študentské pôsobenie na akademickej pôde, ale Mareka Janigu ponížil aj osobnými útokmi.

Ide o eskaláciu znepokojujúcich trendov na Slovensku, ktoré súčasná vláda vykazuje vo vzťahu k právnemu štátu, akademickej slobode a angažovanosti sa študentstva. Konštruktívna diskusia na vysokých školách je nevyhnutná pre intelektuálny rast, ktorý prispieva k vytváraniu všestranných a spoločensky uvedomelých vysokých škôl.

Sme sklamaní, že Univerzita Komenského nezasiahla a neodsúdila útoky predsedu vlády SR. Akademický senát Právnickej fakulty Univerzity Komenského nielenže nepodporil právo študentstva na nápravu nespravodlivosti a neprijal uznesenie na obranu akademickej obce, ale niektorí jeho členovia a členky sa pokúsili študentstvo umlčať a preniesť vinu na nich.

Je neprijateľné, aby sa študenti a študentky cítili ako menejcenní členovia a členky vysokých škôl, pretože sú rovnocennou a významnou súčasťou akademickej sféry. Vyzývame všetky vysoké školy na Slovensku, aby posilnili postavenie študentstva a verejne odsúdili porušovanie práv zo strany slovenskej vlády. Zároveň vyzývame Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo (SAAVŠ), aby zistila, do akej miery Univerzita Komenského dodržiava štandardy kvality stanovené slovenskou legislatívou vo vzťahu k nediskriminácii a preskúmavaniu sťažností, ktorými sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov.

ESU a ŠRVŠ odsudzujú závratný pokles účinnosti v ochrane práv študentov a študentiek na Slovensku a pripomínajú slovenskej vláde medzinárodné normy, ktoré sa zaviazala dodržiavať, a žiadajú verejné ospravedlnenie premiéra Roberta Fica. Vítame uznesenie, ktoré v tejto súvislosti prijal Európsky parlament, a vyzývame európske inštitúcie, aby v súlade so svojimi kompetenciami pozorne sledovali vývoj na Slovensku v oblasti akademických slobôd a právneho štátu a podporovali práva študentstva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here