Tlačové vyhlásenie – ŠRVŠ: Pán premiér, ospravedlňte sa študentom!

0
1563

Slovensko čelí vážnemu problému odchodu mladých talentov, pričom je zrejmé, že jedným z faktorov je dlhodobé poddimenzované financovanie vysokého školstva, no zďaleka nie je jediným. Jedným z vážnych nedostatkov je neetické správanie vrcholových politikov a političiek, ktorí nielenže svojím konaním narúšajú a bagatelizujú nezastupiteľné postavenie akademikov v občianskej spoločnosti na Slovensku, ale aj preukazujú plagiátorské sklony a obchádzajú jasne nastavené pravidlá akademickej etiky a integrity.


Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší orgán zastupujúci vysokoškolských študentov a študentky hrubo odsudzuje útoky premiéra Slovenskej republiky – Roberta Fica – na študenta Právnickej fakulty Univerzity Komenského – Mareka Janigu.


Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo na tlačovej konferencii za účasti ministra školstva – Tomáša Druckera – oznámila vstup do Európskej agentúry na zabezpečovanie kvality, čo by malo v praxi znamenať, že slovenské vysoké školstvo je na európskej – medzinárodnej – úrovni a spĺňame všetky štandardy európskej kvality. Jedným z týchto štandardov je aj učenie alebo štúdium zamerané na študentstvo, teda jeho aktívne a uvedomelé zapojenie do procesu vlastného učenia sa.


V praxi by to teda malo znamenať, že naše vysoké školy vytvárajú priaznivé podmienky na rozvoj, štúdium a pôsobenie študentov a študentiek na akademickej pôde. Ak sa však pozrieme do praxe, s ľútosťou musíme konštatovať, že tento štandard nespĺňame na národnej úrovni. Sloboda slova na akademickej pôde nemôže platiť iba pre akademických funkcionárov. Neustále podkopávanie a spochybňovanie odbornej verejnosti zo strany politikov na Slovensku vyústilo do nedôvery odborníkov a odborníčok, čo sa odráža aj na reakcii verejnosti na výzvu Mareka Janigu voči pánovi dekanovi Burdovi, ktorý ho pozval na vecnú diskusiu o plánovanom rušení Úradu špeciálnej prokuratúry.


“Pokiaľ sa nesústredíme na fakty, slušnú a odbornú diskusiu, ale budeme podporovať urážky, nadávky a mocenské zhadzovanie, naša spoločnosť nie je hodná mladých ľudí, ktorí sú odhodlaní zveľaďovať občiansku spoločnosť a budovať silný, prosperujúci štát.” dodala predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová.


Diskusia musí byť vždy slušná, založená na odbornosti a faktoch, zmysluplná a musí integrovať názory, postoje a pohľady všetkých zainteresovaných. O tom, okrem iného, je predsa demokracia, v ktorej sa navzájom rešpektujeme a vážime jeden druhého. Marek Janiga pozval pána dekana práve na konštruktívnu a odbornú diskusiu o rozsiahle komunikovanej problematike plánovaného rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry.


Vyzývame pána predsedu výkonnej rady SAAVŠ, aby jasne deklaroval a definoval, akým spôsobom agentúra plánuje reagovať na uvedené a medializované pochybenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Je potrebné, aby akreditačná agentúra ako nezávislý orgán zabezpečila, že takéto nenapraviteľné inštancie znižovania kvality sa na vysokých školách nebudú opakovať.


Nie sú to médiá, ktoré tvoria zlé meno našim vysokým školám. Sú to samotné vysoké školy, ktoré nie sú ochotné či schopné reagovať na dianie na verejnosti a zastať sa študenta, na ktorého útočí premiér. “Takéto dokazovanie si mocenského postavenia voči študentom je nemysliteľné a hovorí o tom, ako si na Slovensku vážime talent, ktorý nám odchádza do zahraničia. Môžeme mať aj sto stratégií na lákanie a udržanie talentov, kým si vrcholní predstavitelia nášho štátu neuvedomia, že mladých ľudí je potrebné počúvať.” dodala Hozlárová


Obraciame sa aj na Univerzitu Komenského v Bratislave s výzvou, aby na plnej čiare odsúdila verejný útok a šikanu zo strany pána predsedu vlády SR. Apelujeme na Univerzitu Komenského, aby preukázala, že jej záleží na hodnotách, politickej nezávislosti a nespochybniteľnosti tak významnej inštitúcie v slovenskom vysokoškolskom priestore. Zostať ticho v takýchto zásadných chvíľach neznamená byť apolitický. Znamená to nechať šikanovať vlastného študenta zo strany predsedu vlády.


V neposlednom rade výzvame pána premiéra, aby sa verejne ospravedlnil za svoje útoky na odvážnych študentov a študentky a aby ukončil tieto nevhodné praktiky. Je nevyhnutné vytvoriť prostredie, ktoré podporuje vzdelávanie a výskum, ktoré tvoria hnaciu silu rozvoja našej spoločnosti.


Obraciame sa aj na študentov a študentky na Slovensku. Buďme spoločne nositeľmi odbornosti, vecnosti a slušnosti do každodennej komunikácie.


Študentská rada vysokých škôl
Marek Janiga

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here