Home 2023 december

Monthly Archives: december 2023

Tlačové vyhlásenie – ŠRVŠ: Pán premiér, ospravedlňte sa študentom!

Slovensko čelí vážnemu problému odchodu mladých talentov, pričom je zrejmé, že jedným z faktorov je dlhodobé poddimenzované financovanie vysokého školstva, no zďaleka...

Dekan Burda zámerne ovplyvňuje politické dianie v krajine

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov a študentiek vysokých škôl odsudzuje výroky dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského týkajúce sa...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 09.12.2023 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši. Akademické senáty