Home 2023 október

Monthly Archives: október 2023

Konvent akademických senátov je späť!

KAS je najväčšia konferencia, ktorá spája senátorov a senátorky akademických senátov vysokých škôl na Slovensku. Na KAS máte možnosť diskutovať s odborníkmi a odborníčkami...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 07.10.2023 na zasadnutí v Novej Dubnici. Ovplyvňovanie študentstva a...