Apelujeme na budúcu vládu, aby si napĺňanie plánu proti odlivu mladých ľudí stanovila ako svoju prioritu

0
1462

Odchod mladých ľudí do zahraničia je problém, na ktorý poukazuje Študentská rada vysokých škôl dlhodobo. Svedčí o tom aj viacero prieskumov, ktoré tento problém mapujú. Podľa prieskumu absolvovaného v štátoch OECD je Slovensko na druhom mieste v počte odchodu mladých ľudí do zahraničia. (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/974729f4-en/index.html?itemId=/content/component/974729f4-en)

Doteraz sme počuli veľa diskusii o tom, ako proti tomu bojovať. Včera vláda premiéra Ódora však predstavila konkrétny plán do budúcnosti, ktorý bude slúžiť pre budúce vlády, aby ho realizovali. 

Ide o významný projekt, ktorý vznikol v spolupráci s významnými osobnosťami v oblasti vysokého školstva, ako aj v spolupráci so Študentskou radou vysokých škôl. Predmetný dokument komplexne a adresne rieši jeden z najzásadnejších problémov, ktorému čelíme v súčasnosti, a to odliv mladých talentov do zahraničia.

,,Ako bolo v poslednej dobe už viackrát povedané, odchod šikovných mladých ľudí predstavuje závažnú výzvu, ktorá má značné dôsledky nielen pre náš akademický sektor, ale aj pre našu ekonomiku. Kvalifikovaní absolventi našich stredných škôl často hľadajú lepšie príležitosti v zahraničí, čím sa stávajú stratou nášho intelektuálneho kapitálu a potenciálu pre inovácie,” dodala predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová.

Strategický dokument týkajúci sa riešenia odchodu talentov poskytuje detailný pohľad na problematiku a navrhuje konkrétne odporúčania na zmiernenie alarmujúcej, dávno identifikovanej a komunikovanej situácie. 

Študentská rada vysokých škôl s nadšením podporuje uvedený dokument a bude pozorne monitorovať jeho prijatie, tvorbu ďalších krokov a ich implementáciu. Očakávame, že nasledujúca vláda bude s predstaviteľmi vysokoškolských reprezentácií a verejného života komunikovať a aktívne spolupracovať pri riešení tak značného problému, akým je odchod talentov – postupné strácanie nádeje pre jasnú budúcnosť a víziu našej krajiny.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here