Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického roka dostane sociálnej a adresnej podpory
vo vyššej miere

0
1762

Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí 30. 8. 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie pôžičky v nasledujúcom akademickom roku 2023/2024. 

Novinkou pre ďalší akademický rok je, že maximálna výška vybraných typov pôžičiek zabezpečených ručiteľom vzrástla na 7 500 € (pôžička pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia), 15 000 € (pôžička pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia), 20 000 € v prípade bezúčelových pôžičiek pre študentov na excelentných vysokých školách a 40 000 € v prípade účelových pôžičiek pre študentov na excelentných vysokých školách, pričom účel pôžičky je viazaný na úhradu školného – ktorého suma musí tvoriť minimálne 50 % výšky žiadanej pôžičky. Žiadatelia a žiadateľky môžu taktiež predkladať žiadosti o poskytnutie pôžičky bez zabezpečenia ručiteľom, ktorej maximálna suma je na nasledujúci akademický rok stanovená na 2 000 €.

„Veľmi ma teší, že sme ako rada Fondu dospeli ku konsenzu s riaditeľom Fondu na podporu vzdelávania a maximálne sumy takmer všetkých typov študentských pôžičiek sa zvýšili v niektorých prípadoch až o 100 %. Verím, že aj toto je jeden z krokov, ktorý pomôže študentstvu získať kvalitné vzdelanie, a to aj v prípade, ak sa nenachádzajú v priaznivej sociálno-ekonomickej situácii,“ uviedol Matej Šuránek, predseda rady Fondu na podporu vzdelávania. Ďalej dodal, že: „V rámci zvýšenia dostupnosti pôžičiek bol zjednodušený aj samotný proces podávania žiadostí o poskytnutie pôžičky a došlo aj k eliminácii viacerých administratívnych poplatkov.”

Uzávierka prvého termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pôžičky je 30. 9. 2023.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here