Home 2023

Yearly Archives: 2023

Tlačové vyhlásenie – ŠRVŠ: Pán premiér, ospravedlňte sa študentom!

Slovensko čelí vážnemu problému odchodu mladých talentov, pričom je zrejmé, že jedným z faktorov je dlhodobé poddimenzované financovanie vysokého školstva, no zďaleka...

Dekan Burda zámerne ovplyvňuje politické dianie v krajine

Študentská rada vysokých škôl ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov a študentiek vysokých škôl odsudzuje výroky dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského týkajúce sa...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 09.12.2023 na zasadnutí v Liptovskom Mikuláši. Akademické senáty

Zahraniční študenti a študentky ako esenciálna súčasť slovenského vysokého školstva

Zahraniční študenti a študentky spoločne prispievajú k rozmanitosti našich univerzitných kampusov a internacionalizácii nášho vzdelávacieho systému, čo je obrovský prínos pre nás...

Konvent akademických senátov je späť!

KAS je najväčšia konferencia, ktorá spája senátorov a senátorky akademických senátov vysokých škôl na Slovensku. Na KAS máte možnosť diskutovať s odborníkmi a odborníčkami...

Uznesenia valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 07.10.2023 na zasadnutí v Novej Dubnici. Ovplyvňovanie študentstva a...

Kvôli vám tu mladí ľudia nechcú študovať, vzdajte sa titulov! –...

Opakovane sme ako Študentská rada vysokých škôl upozorňovali na prípady politikov a političiek, ktorí získali svoje tituly nečestným spôsobom, čo vážne ohrozuje...

Apelujeme na budúcu vládu, aby si napĺňanie plánu proti odlivu mladých...

Odchod mladých ľudí do zahraničia je problém, na ktorý poukazuje Študentská rada vysokých škôl dlhodobo. Svedčí o tom aj viacero prieskumov, ktoré...

Fond na podporu vzdelávania: Študentkám a študentom sa od  tohto akademického...

Rada Fondu na podporu vzdelávania na svojom zasadnutí 30. 8. 2023 schválila zverejnenie oznamu o výzve na predkladanie žiadosti o poskytnutie pôžičky...

Tlačová správa: Pán Danko, pripravili sme vám tlačivo na vzdanie sa...

Študentská rada vysokých škôl v minulosti upozorňovala na podvodne získané tituly politikmi a političkami, čo má vážny vplyv na kvalitu a reputáciu...