TLAČOVÁ SPRÁVA: ŠRVŠ vyzýva na systematické riešenie sexuálneho obťažovania na vysokých školách

0
1877
BloombergQuint

Vysokoškolské prostredie by malo byť bezpečným miestom pre všetkých bez rozdielu.

Študentská rada vysokých škôl (“ŠRVŠ”) vníma, že sexuálne obťažovanie v prostredí akademickej obce je dlhotrvajúci problém, ktorý je potrebné akútne riešiť. Sexuálne návrhy, žiadosti o sexuálnu láskavosť alebo sexuálne nasmerované poznámky predstavujú sexuálne obťažovanie. Najrozšírenejšiu formu sexuálneho obťažovania na akademickej pôde ale predstavuje rodovo podmienené obťažovanie, čo nie je verejnosti až natoľko známe. Problémom je najmä, ak je podriadenie sa takémuto správaniu podmienkou akademických alebo zamestnaneckých rozhodnutí, alebo ak takéto správanie pretrváva aj napriek jeho odmietnutiu. 

ŠRVŠ považuje za prioritu aktívne participovať na prinášaní takých riešení, ktoré budú jasne a efektívne napomáhať prevencii sexuálneho obťažovania. Novozvolená predsedníčka ŠRVŠ, Zuzana Hozlárová: “To, že sa o téme sexuálneho obťažovania na vysokých školách verejne nehovorí ešte neznamená, že na Slovensku tento problém neexistuje. Znamená to, že vysokoškolské prostredie nie je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa s podobnou situáciou stretli.” Podľa výskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny (2020) sa len v 1 % skúseností na škole začalo nejaké oficiálne konanie voči osobe, ktorá obťažovala, čo predstavuje iba 12 prípadov. (IVPR, 2020)

ŠRVŠ týmto apeluje na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať riešením tohto problému, no zároveň sa bude sústrediť aj na prevenciu sexuálneho obťažovania na vysokých školách. Je nevyhnutné, aby táto pracovná skupina pozostávala z ľudí s odbornou praxou, ktorí majú s danou témou preukázateľné odborné skúsenosti a vedia sa k téme sexuálneho obťažovania vyjadriť vecne a predovšetkým nezávisle. 

V Liptovskom Mikuláši, 11.12.2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here