Pôžičky pre študentov budú prístupnejšie

0
2392

Parlament dnes schválil novelu zákona o Fonde na podporu vzdelávania, ktorá mení pôžičkový systém pre vysokoškolských študentov. Novelu zákona v auguste 2021 iniciovala ŠRVŠ a spolupracovala na nej s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Fondom na podporu vzdelávania a poslancami NR SR. Študentské pôžičky sú spôsob, ako si študenti môžu požičať peniaze od štátu, pričom úrok je minimálny a splácať ju začínajú až po ukončení štúdia. 

Novela zákona o FnPV mení doterajšie zákonom stanovené termíny predkladania žiadostí o pôžičku, mimo ktorých si študenti o výhodnú študentskú pôžičku doteraz žiadať nemohli. Po účinnosti zákona rada fondu v priebehu roka vyhlási viacero termínov predkladania žiadostí. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran: „Študent, ktorý potreboval pôžičku si mohol žiadať buď do 15. septembra alebo 31. októbra. Po novom rada fondu vyhlási termíny priebežne tak, aby sa peniaze k študentom dostávali priebežne, fond tak bude efektívnejšie pomáhať študentom.“ Ďalej sa zavádzajú dva typy nových pôžičiek – pôžička bez ručiteľa a pôžička pre študentov študujúcich na excelentných zahraničných vysokých školách. 

Pôžičkou bez ručiteľa sa sprístupní vysokoškolské vzdelanie aj študentom, ktorí prichádzajú zo slabších socio-ekonomických podmienok a nemajú možnosť si zabezpečiť ručiteľa a získať tak pôžičku. Predseda Filip Šuran k tomu uvádza: „Pôžička bez ručiteľa pre vybrané skupiny študentov je úžasnou zmenou, ktorá bude mať reálny dosah na záujemcov o štúdium a študentov. Vysokoškolské vzdelanie by malo byť prístupné aj reálne, nie len formálne.“ Druhým zavedeným typom sú pôžičky pre študentov študujúcich na excelentných zahraničných vysokých školách. Ministerstvo školstva určí rebríček vysokých škôl a študent, ktorý bude potrebovať financie na štúdium na niektorej z daných škôl si môže požiadať o pôžičku. Bližšie informácie a podmienky určí a zverejní Fond na podporu vzdelávania. 

Ďalšími zmenami v novele zákona sú zmena počtu členov rady fondu, kreovanie dozornej rady a spôsob výberu riaditeľa fondu, ako aj ďalšie zmeny, ktoré zvýšia efektívnosť pôžičkového systému a pomôžu k napĺňaniu účelu fondu. 

5.5.2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here