NR SR schválila pro-študentskú novelu

0
2790

ŠRVŠ víta schválenie novely vysokoškolského zákona spolu s pozmeňujúcimi návrhmi. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran: „Novela je najviac pro-študentskou úpravou legislatívy za posledných 20 rokov. Prináša konkrétne opatrenia, ktoré pocíti každý študent.“ Schválené znenie je výsledkom mnohých rokovaní a ústupkov zo strany ministerstva školstva. Novela vysokoškolského zákona sa zaoberá aj oblasťou riadenia a vo verejnosti sa predovšetkým riešia vzťahy univerzitných a fakultných orgánov, kompetencie správnej rady  a spôsoby volieb rektorov a dekanov. Zabúda sa však na veľa pro-študentských opatrení, ktoré budú mať dosah na každodenný život študentov.

Nová právna úprava zavádza povinné poradenské centrá na všetkých vysokých školách, ktoré budú študentom poskytovať predovšetkým študijné, kariérne a psychologické poradenstvo. Zjednotí sa dĺžka externého štúdia s dĺžkou denného štúdia, čo sleduje európske trendy poskytovania vzdelávania. Výška školného za nadštandardné štúdium nebude po novom v plnej výške, ale bude sa odvíjať od počtu kreditov v nadštandardnom štúdiu. Teda študent, ktorý napríklad neuspeje v jednom predmete alebo na jednej štátnici, ktorú si „dokončí“ v septembri, tak nebude musieť zaplatiť niekoľko stoviek eur, ale iba pomernú časť, zodpovedajúcu kreditovej záťaži. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran k tomu uvádza: „Stretávali sme sa s desiatkami prípadov, kedy študent neuspel na jednej štátnici a preto dostal od vysokej školy zaplatiť tisíc eur, aby si následne dokončil štúdium v septembri, teda absolvoval jeden mesiac nadštandardu. Pre školu to znamenalo finančnú záťaž jednej štátnicovej komisie no študent musel zaplatiť nepomerne vyššiu sumu. Súčasné nastavenie nedávalo zmysel.

Novela naviac zavádza mobilitné okná, čo vytvára priestor v študijných plánoch študentov na absolvovanie zahraničnej mobility a možnosť prijatia zahraničných (hlavne ukrajinských) študentov. Najväčšou výzvou bude možnosť si na fakultnej úrovni ustanoviť orgány študentskej samosprávy, kde budú študenti riešiť študentské záležitosti a pomáhať v každodenných problémoch svojím spolužiakom. Za účelom vzdelania študentských zástupcov v tejto oblasti zorganizuje ŠRVŠ v najbližších mesiacoch už šiesty ročník Konventu akademických senátov.

Okrem vyššie uvedených opatrení sa v novele upravuje postup, ktorým môže ministerstvo školstva postihovať firmy, ktoré pre študentov vypracujú záverečné práce. Ide o výsledok snahy ŠRVŠ a Nadácie Zastavme korupciu, ktorí spoločne návrh pripravili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here