Zástupcovia študentov nepodporujú protest vysokých škôl, v akademickej obci sa šíria dezinformácie

0
3377
Ilustračný obrázok. Zdroj: idona.sk
Ilustračný obrázok. Zdroj: idona.sk

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) vyjadrila 11.2.2022 podporu novele vysokoškolského zákona, ktorá je v druhom čítaní v NR SR. Novela nepredstavuje ohrozenie samosprávy vysokých škôl, práve naopak – významne posilňuje ich autonómiu. Vysoké školy si napríklad môžu zvoliť orgány a kompetencie na fakultnej úrovni. 

Časť akademických senátov vysokých škôl a fakúlt sa pridalo k výzve Rady vysokých škôl, pričom vedenie niektorých vysokých škôl a fakúlt preruší 21.2.2022 vyučovanie na pár hodín alebo na celý deň. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran: „Je prirodzené, že proti zneniu protestujú akademické senáty, ktorých kompetencie sa novelou menia. Tieto zmeny však objektívne posilňujú samosprávu a autonómiu vysokých škôl.“ Na univerzitnej úrovni prichádza k zmenám, ktoré zefektívnia rozhodovacie procesy. Pri voľbe rektora sa nastavia transparentné lehoty a do volebného procesu sa zahrnie správna rada (predstavuje 1/5 vo volebnom zhromaždení, akademický senát 4/5), čo vzhľadom na prínos externých členov pomôže k lepšej voľbe rektora. Na fakultnej úrovni si vysoká škola môže zvoliť akékoľvek orgány jej vyhovujú, už nie sú odkázaní na prísnu reguláciu súčasného zákona. Výber dekana sa významne profesionalizuje, pričom sa na výbere budú podieľať orgány akademickej samosprávy (6 zo 7 členov menuje fakulta, rektor a akademický senát, iba 1 člena menuje správna rada ako externý orgán). Vyhlásenia o zrušení autonómie a o politizácií vysokých škôl považujeme buď za nepochopenie novely alebo za účelové klamstvo. 

Predstavitelia ŠRVŠ sa za posledný týždeň zúčastnili niekoľkých desiatok zasadnutí akademických senátov, pričom sú znepokojení, koľko dezinformácií sa na zasadnutiach vyskytlo. Predseda ŠRVŠ Filip Šuran: „Je nepochopiteľné, ako niektorí akademici strašia svojich kolegov a študentov novelou bez konkrétnych argumentov. Sám som počul tvrdenia, že spolitizované správne rady budú predávať majetok vysokých škôl, alebo že dekani budú politickí nominanti. Je neprijateľné takto strašiť akademickú obec. Preto ŠRVŠ zorganizuje verejnú diskusiu, na ktorej sa bude o novele odborne diskutovať, aby sa zamedzilo dezinformáciám.“ ŠRVŠ zároveň poukazuje na fakt, že na niektorých zasadnutiach akademických senátov boli študenti prehlasovaní zamestnancami, niektoré akademické senáty dokonca na základe dlhej diskusie protest nepodporili. 

ŠRVŠ opakovane zdôrazňuje, že novela pomôže zlepšiť riadiace procesy na vysokých školách a prináša veľa pro-študentských opatrení. Avšak samotná novela bez dofinancovania vysokých škôl nebude mať želaný efekt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here