Tlačová správa: Parlament prijal novelu o odoberaní titulov, na rade sú politici

1
2807

Študentská rada vysokých škôl víta prijatie novely zákona o vysokých školách, ktorou sa upravuje proces odnímania a vzdania sa akademických a vedecko-pedagogických titulov. Po dlhoročných snahách sa podarila prijať novela zákona, aj keď s niektorými nedostatkami. Vysoké školy, nemôžu odobrať titul, ktorý bol udelený pred rokom 2021, ale titulu sa môže vzdať každý.

ŠRVŠ oceňuje ustanovenie novely zákona, ktorým sa umožňuje absolventovi dobrovoľne sa vzdať titulu. Zároveň vyzýva predsedu vlády I. Matoviča, ktorý opakovane tvrdil, že sa „titulu nemá problém vzdať”, aby tak urobil okamžite po nadobudnutí účinnosti novely zákona. Vyzývame aj ostatných členov vlády, poslancov parlamentu a všetkých politikov, ktorým zostal aspoň kúsok svedomia a ktorí vedia, že pri písaní záverečnej práce podvádzali, aby sa dobrovoľne vzdali titulu. Vyšlite signál mladým ľuďom a celej spoločnosti, že aj politici vedia vyvodiť osobnú zodpovednosť a že titul má byť výsledkom poctivej práce, a nie podvodov. 

V Bratislave 5.11.2020

1 COMMENT

Comments are closed.