Tlačová správa: Študentský týždeň duševného zdravia

0
2126

Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia (10.10.) pripravila Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, študentskými spolkami a odbornými organizáciami Študentský týždeň duševného zdravia (12. – 15.10.). 

Počas Študentského týždňa duševného zdravia budeme spolu s odborníkmi približovať témy súvisiace s duševným zdravím a  jeho prepojením na vzdelávanie. Venovať sa budeme aj súčasnej pandemickej situácii a jej dopadu našu duševnú pohodu študentov. V neposlednom rade otvoríme problematiku slabých podporných systémov a ponúkneme myšlienky a nápady ako môžu vysoké školy pomôcť k duševnej  pohode  svojich študentov. 

Celé podujatie bude naživo vysielané na Facebooku ŠRVŠ a účastníci sa budú môcť zapojiť do diskusie pomocou aplikácie Sli.do. Viac informácií o programe nájdete vo Facebookovej udalosti .

Program

Pondelok (12.10.) o 17:30

Diskusia: Duševná (ne)pohoda mladých a vzdelávanie

Úvod: Dr. Viktor Svetský (MZ SR – oddelenie nadrezortnej koordinácie, kancelária ministra) Ing. Lukáš Sekelský PhD. (MZ SR – sekcia reformnej agendy)

Hostia: Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD (Trojlístok n.o.), PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, (OLÚp Predná Hora), PhDr. Marek Madra PhD. (IPčko)

Utorok (13.10.) o 17:30

Workshop: Ako zvládať stres?

Organizácia: Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie (SAŠAP)

Streda (14.10.) o 17:30

Diskusia: Pandémia a čo môžu robiť vysoké školy pre duševné zdravie

Úvod: Ursa Leban (Európska študentská únia – ESU)

Hostia: PhDr. Michal Hajdúk PhD. (Katedra psychológie FIF UK, Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Centrum výskumu psychických porúch) Mgr. Veronika Zibrinylová PhD. (UNIPOC – UPJŠ) MUDr. Mária Matisová (Psychiatrická klinika LFUK a UNB)

Štvrtok (15.10.) o 18:00

Workshop: syndróm vyhorenia

Organizácia: Slovak Medical Students‘ Association (SloMSA)

V Bratislave 12.10.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here