Ministerstvo školstva sa vykašľalo na vysokoškolákov

0
2763

Tlačová správa

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) spoločne so Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo zverejnila v júli 2020 výsledky dotazníkového prieskumu o dopade COVID-19 na študentov. Medzi najzávažnejšie zistenia patrili údaje ohľadom socio-ekonomickej situácie študentov. Viac ako 22% študentov uvádza, že prišli o časť príjmov z práce (o prácu prišlo 12% študentov) a 17% študentov uviedlo, že človek, ktorý im prispieva na štúdium a život, mal výpadok príjmov alebo prišiel o prácu. Ako následok toho 23% študentov dokonca uvádza, že budú potrebovať nejakú finančnú pomoc aby mohli pokračovať v štúdiu. Ako je teda zrejmé, kríza mala, a stále má, veľmi negatívny vplyv na študentov vysokých škôl na Slovensku. 

Vysokoškolské vzdelanie by nemalo byť mladým ľuďom prístupné iba formálne, ale najmä reálne. Vláda SR v posledných mesiacoch podnikla viaceré kroky na podporu rôznych skupín obyvateľstva, na vysokoškolákov však štát aj napriek zverejneným dátam nemyslel. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR („ministerstvo školstva”) svojou pasivitou a nečinnosťou odrádza celú generáciu mladých ľudí zo slabších socio-ekonomických pomerov od vysokoškolského štúdia.

ŠRVŠ ešte v apríli z vlastnej iniciatívy vyzvalo ministerstvo školstva na úpravu vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia, aby touto cestou dostali pomoc tí, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Navrhovali sme zdvihnúť minimálnu mesačnú výšku z 10 eur, čo je naozaj prinízka suma na pokrytie nevyhnutných nákladov, ako aj umožniť posudzovanie finančnej situácie rodiny za obdobie trvania krízy. V súčasnej situácii posudzovať príjem rodiny za predchádzajúci rok vo viacerých prípadoch nedáva zmysel. Bohužiaľ, ministerstvo školstva návrhy ŠRVŠ neakceptovalo a k úprave vyhlášky nedošlo. Ministerstvo školstva však nepodniklo ani žiadne iné kroky, ktorými by sa pomohlo tým, ktorí budú mať problém bez nejakej pomoci pokračovať v štúdiu. Vyslalo tak jasný signál – vysokoškoláci, robte si čo chcete, nezáleží nám na Vás!

Študentská rada vysokých škôl dôrazne vyzýva ministerstvo školstva, aby pripravilo systém podpory študentov zo zlých socio-ekonomických pomerov. Dovoľme mladým ľuďom študovať!

V Bratislave 14.8.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here