Spoločné vyhlásenie študentov k plagiátom

0
3239
Zdroj: Tono Zorád (https://www.facebook.com/zorad.anton/posts/10223072556265838)

My, dolu podpísané študentské spolky, organizácie, študentské časti akademických senátov fakúlt a univerzít, a zástupcovia študentov rázne odmietame praktiky smerujúce k degradácií vysokoškolského vzdelávania. Vyhlásenia niektorých vrcholných politických predstaviteľov sú priamo v rozpore s akademickými hodnotami a morálnymi zásadami, ktoré by mali tvoriť základ vysokoškolského vzdelávania. Je zarážajúce, že obhajoba zaznieva od tých, čo len prednedávnom kritizovali bývalú koalíciu za ich postoj v podobnej kauze.

Odmietame vyhlásenia, že každý študent si svoje štúdium podľa možností zľahčuje a že menšie podvody sú ospravedlniteľné pracovnou vyťaženosťou študenta alebo inými faktormi. Kvalitné vzdelanie má byť náročné a má preveriť skutočné schopnosti študenta.

Vyzývame politických predstaviteľov na vyvodenie osobnej zodpovednosti a prípravu nových mechanizmov na odhaľovanie akademických podvodov. Žiadame, aby bolo umožnené vysokým školám odobrať akademický titul ak sa spätne ukáže, že došlo k závažným pochybeniam.

Udalosti posledných dní sú “kopancom do zadku” nielen pre vládu, ale pre celú akademickú obec, ktorá si už nemôže zatvárať oči pred podvodmi. Nastal čas nabrať odvahu a pomenovať nekvalitné inštitúcie a programy, ktorých jediným účelom je rozdávanie akademických titulov.

Nadobudnutie titulov musí byť podmienené poctivou prácou, a nie známosťami, peniazmi a podvodmi. Cieľom vzdelania nie je získať písmená pred alebo za menom, ale umožniť ľuďom rozšíriť svoje poznatky, nadobudnúť nové vedomosti, schopnosti a zručnosti.

Konečným výsledkom vysokého školstva nie je titulovaná spoločnosť, ale vzdelaná spoločnosť s hodnotami a s citom pre spravodlivosť. Pre vrcholných politikoch nestačí nepodvádzať a len byť v súlade so zákonom. Očakávame, že čelní predstavitelia štátu nám svojim správaním a vyjadrovaním pôjdu príkladom.

Výroky:

„Každý študent si to nejakým spôsobom zľahčuje.” B. Kollár

„To, čo sa stalo, v prvom rade odkrýva úroveň nášho vysokoškolského vzdelania i to, že väčšina študentov neštuduje pre svoje vzdelanie, ale kvôli titulu.“  I. Matovič

„Nenapísal som ani písmenko, prepísala mi ju kamarátka, ktorá vedela robiť na počítači.“ I. Matovič

„Ja nemám prečo odstupovať. Ja som získal magisterské štúdium lege artis. Ak sa to niekomu nepáči, treba zmeniť zákon.“ B. Kollár


Signátori vyhlásenia:

Študentská rada vysokých škôl

ŠČAS Univerzity Komenského v Bratislave

ŠČAS Technickej univerzity v Košiciach

ŠČAS Žilinskej univerzity v Žiline

ŠČAS Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ŠČAS Technickej univerzity vo Zvolene

ŠČAS Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

Študentský parlament Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie, UNIPO, UPJŠ, UKF, UCM

IVSA Slovakia, UVLF

Študentský Cech Strojárov, STU

Združenie študentov Stavebnej fakulty, STU

Študentský rozhlas Košice, UPJŠ

Rada ubytovaných študentov, UNIZA

Centrum národov Slovensko, UMB

Komora študentov práva, UK

Za našu FIIT, STU

ŠČAS Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

ŠČAS Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského

ŠČAS Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

SČAS Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Študentský parlament elektrotechnikov a informatikov, STU FEI

Študentský parlament Fakulty verejnej správy, UPJŠ

Študentská rada Prírodovedeckej fakulty, UPJŠ


Vyhlásenie sme predniesli taktiež na proteste Za odpochodovanie plagiátorov z politiky (3.7.2020 v Bratislave). Príhovor ŠRVŠ začína okolo 20 minúty.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here