Tlačová správa: Situácia na FIIT STU

0
4391
Budova FIIT STU (zdroj: fiit.stuba.sk)

Študentská rada vysokých škôl („ŠRVŠ“) pozorne sleduje vývoj situácie na Fakulte informatiky a informačných technológií STU („FIIT“) a preto členovia Predsedníctva ŠRVŠ prijali pozvanie dekana FIIT prof. Ivana Kotuliaka a zúčastnili sa spoločného stretnutia dňa 16.1.2020 o 13:00 hod. 

V prvom rade ŠRVŠ víta angažovanosť študentov a zamestnancov, ktorí aj napriek skúškovému obdobiu vyvíjajú aktivity, nakoľko im nie je ľahostajná budúcnosť ich fakulty. Preto ŠRVŠ privítala uistenie dekana FIIT, že nikto nebude za prejavenie názoru žiadnym spôsobom postihnutý.

Na stretnutí tlmočila ŠRVŠ požiadavky, aby v záujme zvýšenia dôvery vo vysoké školstvo v očiach študentov a verejnosti, boli dôkladne vysvetlené kroky navyšovania počtu zamestnancov. Budovanie dôveryhodnej akademickej samosprávy si vyžaduje dlhodobú snahu zo všetkých strán. Napriek úsiliu upokojiť situáciu zo strany vedenia fakulty a univerzity, vidí ŠRVŠ stále priestor na podnikanie systematických krokov na znovuobnovenie dôvery v akademickú samosprávu FIIT STU. Voľby do akademického senátu, rokovania a diskusie, ktoré prebiehajú sú dobrým začiatkom, ale obnovenie plnej dôvery si bude vyžadovať urobiť z tejto témy prioritu. Problémy akademickej samosprávy sú prítomné na mnohých fakultách a univerzitách na Slovensku, pričom ich riešenie je často odsúvané na vedľajšiu koľaj. Akademické slobody, ktoré sme na Slovensku získali pred 30 rokmi, nie sú samozrejmosťou a treba o ne neustále bojovať.

ŠRVŠ oceňuje, že zamestnanci a vedenie fakulty boli schopní zaručiť priebeh hodnotenia počas skúškového obdobia. Na stretnutí bolo zo strany vedenia deklarované, že personálne garantovanie všetkých študijných programov a vedenie záverečných prác je zabezpečené tak, aby nič neohrozilo študentov a ich štúdium. ŠRVŠ víta upokojenie vzniknutej situácie a bude ju naďalej pozorne sledovať.

V Bratislave 16.1.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here