Na medzinárodnej konferencii v Bratislave bol predstavený česko-slovenský portál pre podporu dobrovoľníckych aktivít mládeže

0
1613

V piatok 30. septembra 2016 sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave diskutovalo o úlohe študentských organizácií a iniciatív mladých ľudí počas medzinárodnej konferencie „Aktívne občianstvo – úloha študentských organizácií a iniciatív mladých ľudí“.

Konferenciu zorganizovalo ŠRVŠ občianske združenie v rámci riešenia projektu „Medzinárodný portál pre podporu dobrovoľníckych aktivít mládeže“ (číslo projektu 2015-1-CZ01-KA205-012834), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Odborné podujatie spojené s networkingom bolo zároveň prepojené s 32. konventom European Students‘ Union (ESU), keďže vďaka jeho organizátorovi, Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ) sa v nadväznosti na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ stretlo 48 národných študentských organizácií z 38 európskych štátov zastupujúcich viac ako 15 miliónov študentov v Európe. Súčasťou akcie bola aj neformálna diskusiu a nadväzovanie networkingu za účasti slovenských a zahraničných reprezentantov a členov mládežníckych organizácii a iniciatív mladých ľudí, ktorá sa uskutočnila po oficiálnej konferenčnej časti.

Konferenčnej časti dominovala téma akým spôsobom môžu študentské a mládežnícke organizácie, iniciatívy a hnutia prispieť k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí a ich participácii na demokratickom živote. Panelisti – riaditeľ Akademického centra studentských aktivit (ACSA) Jaroslav Švec, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Jana Šmelková a prezident National Union of Students in Hungary (NUSH) David Kiss sa zamerali najmä na realizáciu lokálnej i zahraničnej spolupráce mladých ľudí, iniciatív a predstavili pomery a príležitosti študentských a mládežníckych organizácií pôsobiacich a združovaných v rámci ich krajín. Na ich národný podhľad na problematiku nadviazal sumarizujúci príspevok prezidentky European Students’ Union (ESU) Ley Meister cielený na spoluprácu mladých ľudí a kontexte a možnostiach virtuálnej mobilite v Európe. V ďalšej časti, ktorá bola usporiadaná formou bloku s diskusiou, predstavil riaditeľ Akademického centra studentských aktivit (ACSA) Jaroslav Švec pripravovaný česko-slovenský portál pre podporu dobrovoľníckych aktivít mládeže, ktorý je hlavným výstupom realizovaného spoločného projektu ACSA a ŠRVŠ. Predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) Jana Šmelková na záver konferenčnej časti upriamila pozornosť prítomného publika na nástroje podpory fungovania študentských organizácií a sumarizovala potreby, limity, možnosti i perspektívy slovenských mládežníckych organizácií a iniciatív v súvislosti s realizáciou medzinárodného portálu dobrovoľníckych aktivít.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here