Na vysoké školstvo je málo peňazí, poukazuje aj Študentská rada vysokých škôl. K návrhu metodiky sa protestne odmietla vyjadriť

0
1759

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) sa protestne odmietla vyjadriť k návrhu metodiky rozpisu dotácií z ministerstva školstva. Rozhodlo o tom jednohlasne Valné zhromaždenie ŠRVŠ na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 11-13.12.2015 na Štrbskom plese. Tým sa pripojila k Rade vysokých škôl, ktorá tak rozhodla na svojom zasadnutí 1.12. 2015.

Metodika rozpisu dotácií na verejné vysoké školy je kľúčovým dokumentom. Uvádza ceľkový objem finančných prostriedkov a spôsob ich rozdelenia medzi vysokými školami. Podľa zákona minister podpisuje metodiku až po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl. Tie každoročne posielajú svoje pripomienky, ostanú však bez povšimnutia. Práve z toho dôvodu sa rozhodli študenti vyjadriť svoj postoj radikálnejším spôsobom.

ŠRVŠ vytýka ministerstvu hlavne výšku pridelených dotácií, a dlhodobé neakceptovanie pripomienok reprezentácií. Podiel výdavkov na VVŠ z HDP je v krajinách V4 v priemere o 33%, v krajinách OECD až o 78% vyšší, ako na Slovensku. Výšku pridelených finančných prostriedkov odmietla aj Slovenská rektorská konferencia, prvýkrát sa tak zhodli všetky reprezentácie vysokých škôl.

„Považujem za kľúčové, aby sme na problémy poukazovali spoločne, aby sme sa na základných bodoch zhodli a preto som veľmi rada, že máme spoločne s Radou vysokých škôl  a Rektorskou konferenciou totožný názor“ – uviedla Jana Šmelková, predsedníčka ŠRVŠ.

Zo zákona vyplýva, že bez pripomienok niektorých z reprezentácií nemôže minister podpísať finálnu verziu metodiky. Bude si tak musieť sadnúť s predstaviteľmi reprezentácií, a prerokovať ich požiadavky. „Samozrejme obštrukcia nie je samoúčelná. Chceme dosiahnuť, aby naše požiadavky boli ministerstvom akceptované, a zapracované do finálnej verzie metodiky. Našou prioritou je, aby sa školstvo dostalo na prvé miesto v prioritách vlády, aby sa o zmenách nielen hovorilo, ale aj systematicky konalo“ – dodala predsedníčka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here