V Národnej rade SR sa konal historicky prvý Konvent akademických senátov

0
1913

„Ako najvyšší zastupiteľský orgán študentov na Slovensku máme úlohu zastrešiť študentských senátorov a vytvoriť tak silnú komunitu reprezentácie vysokoškolákov.“ – uviedla predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl, Jana Šmelková, v súvislosti s historicky prvým Konventom akademických senátov, ktorý sa konal v budove Národnej rady SR 29. októbra tohto roku.

Zastupitelia študentských častí akademických senátov všetkých vysokých škôl na Slovensku dostali prvýkrát možnosť spoločne prediskutovať problémy vysokého školstva.

Hlavnými témami Konventu boli Budúcnosť akademickej samosprávy a význam, fungovanie a úloha študentov v nej a Univerzita v 21. storočí (Koncept vysokej školy na Slovensku ako modernej vzdelávacej inštitúcie). Študenti si mali možnosť vypočuť názory erudovaných odborníkov z praxe, predstaviteľov manažmentu vedecko-výchovných inštitúcií a následne sa zapojiť do diskusie.

Účastníci diskutovali nielen o ideologických otázkach, ale aj praktických problémoch fungovania študentských častí akademických senátov. Hovorilo sa tiež o kompetenciách senátov, o modele, v ktorom si študenti volia vedúcich zamestnancov, ale i o zapojení študentov do tvorby študijných plánov a študijného programu.

Minister školstva Juraj Draxler potvrdil, že štruktúra akademickej samosprávy sa bude meniť, no podrobnosti neuviedol. „Minister na konkrétne otázky týkajúce sa zmien odpovedal veľmi všeobecne, no avizoval spoluprácu pri tvorbe novej legislatívy, čo vítame. Konvent dospel ku konsenzu, že je potrebné zachovať akademické senáty a je potrebné zvýšiť mieru kompetentnosti hlasu študenta. Myslím si, že sme vydali jasný signál, že naša prítomnosť pri tvorbe legislatívy je nevyhnutná a preto budeme sledovať kroky ministerstva s otvorenými očami.“ – reagovala na avizované zmeny predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl.

„Prítomní senátori sú síce z rôznych škôl, ktoré majú veľa špecifických problémov, jedno však máme spoločné – chceme budovať uvedomelú vedomostnú spoločnosť, kde študenti nie sú produktom,  ale spoločenskou vrstvou, na ktorej je stavaná budúcnosť tejto krajiny!“ – dodala.

V nasledujúcich dňoch zverejní predsedníctvo Študentskej rady vysokých škôl na svojej stránke podrobný článok o diskutovaných témach a záveroch Konventu akademických senátov 2015.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here