Študenti si zvolili novú predsedníčku Študentskej rady vysokých škôl Janu Šmelkovú

0
2416

Spišská nová Ves – Ustanovujúce valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl sa konalo v dňoch 11. – 14. decembra 2014 v spišskonovoveskom hoteli Metropol. Delegáti z vyše tridsiatich vysokých škôl a univerzít na Slovensku si volili nové predsedníctvo Valného zhromaždenia ŠRVŠ a takisto aj predsedníctvo samotnej ŠRVŠ. Delegáti boli taktiež oboznámení s prebiehajúcimi projektami ako AZU, NESPI, V4+ Student Aliance alebo Bratislava – európske hlavné mesto mládeže 2018.

Vo štvrtok podvečer privítal Peter Kulan, podpredseda valného zhromaždenia ŠRVŠ delegátov a tým otvoril VZ ŠRVŠ. Zároveň delegátov oboznámil s programom rokovaní a s postupnosťou volieb na uvoľnené funkcie, keďže šlo o ustanovujúce VZ. Na záver štvrtkového programu vystúpil Martin Angelovič, bývalý tajomník ŠRVŠ, ktorý predstavil novým delegátom organizáciu ŠRVŠ.

Piatkový i sobotný program sa už niesol plne v duchu nových volieb. Všetci kandidáti, či už do jednotlivých komisií, alebo na uvoľnené funkcie v predsedníctve VZ ŠRVŠ, najskôr predstavili a odôvodnili svoju kandidatúru, aby sa následne mohli uskutočniť samotné voľby.

V novom volebnom období 2014 – 2016 Študentskej rady vysokých škôl boli zvolení:

Novou predsedníčkou ŠRVŠ sa stala Jana Šmelková z Univerzity Komenského v Bratislave. Podpredsedom ŠRVŠ bude najbližšie volebné obdobie Tomáš Kováč zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Predsedníctvo doplnili novozvolení tajomníci Frencien Bauer (EUBA) – tajomník pre zahraničie, Martin Kulich (UPJŠ) – tajomník pre sociálne záležitosti, Kristína Betáková (UMB) – tajomníčka pre finančné záležitosti, Dávid Palaščák (PU) – tajomník pre akademické záležitosti, Marek Cipel (APZ) – tajomník pre vnútorné záležitosti a Marek Rozkoš (AKU) – tajomník pre vzťahy s verejnosťou.

Novým predsedom Valného zhromaždenia sa stal Rastislav Martiška z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorého z podpredsedníckeho postu bude najbližšie dva roky podporovať Peter Kulan z Prešovskej univerzity v Prešove.

Členmi volebnej a mandátovej komisie sa stali – Lenka Kubisová (VŠEMVS), Alexander Kováč (VŠEMVS), Anna Kmecová (UKF), Nikola Lehotská (UMB), Maroš Lukáč (UKF).

Členmi právnej komisie sú na najbližšie dva roky – Michaela Fabianová (UPJŠ), Karolína Kabátová (TTUNI), Ivan Kováčik (VŠBM v KE), Monika Šílová (PVŠ) a Michal Válek (PVŠ).

Členmi kontrolnej rady sa stali delegáti – Miroslava Andrášová (TnUAD), Dominik Šalap (TUKE), Dana Pappová (TUZVO), Marek Trenčansky (TUZVO) a Pavol Kozák (UCM).

V bohatom programe si našli svoje miesto aj prezentácie Mareka Lavčáka o národnom projekte AZU, Juraja Tilescha o projekte NESPI, či záverečný príhovor Kataríny Stolárikovej, odchádzajúcej predsedníčky ŠRVŠ v ktorom zhodnotila prácu a výsledky ŠRVŠ za uplynulé volebné obdobie.

Tajomník pre zahraničie informoval o úspechoch nadnárodného študentského projektu V4+ Student Aliance. VZ ŠRVŠ tiež vyjadrilo oficiálnu podporu projektu „Bratislava – európske hlavné mesto mládeže 2018,“ ktorý prezentoval predseda VZ ŠRVŠ Rastislav Martiška.

Záverečný deň rokovania priniesol predstavenie rozpočtu financií na rok 2015 a termín najbližšieho zasadnutia VZ ŠRVŠ v termíne 27. február – 1. marec 2015, na ktorom sa dozvieme výsledky interného auditu v kancelárii ŠRVŠ a bývalá predsedníčka ŠRVŠ podá výročnú správu za rok 2014.

Bc. Marek Rozkoš, tajomník pre vzťahy s verejnosťou

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here