Martin Mlynár

Podpredseda pre vzťahy s verejnosťou
Ekonomická univerzita v Bratislave