Uznesenia Valného zhromaždenia ŠRVŠ

Uznesenia boli schválené Valným zhromaždením ŠRVŠ ako najvyšším orgánom ŠRVŠ dňa 04.05.2024 na zasadnutí v Piešťanoch. Študentská samospráva Valné zhromaždenie ŠRVŠ: Európske voľby Valné zhromaždenie ŠRVŠ: Whistleblowing na akademickej pôde Valné zhromaždenie ŠRVŠ: