Tlačová správa: Univerzita Komenského neradí dôstojné ubytovanie pre študentov za svoju prioritu

0
439

Aj napriek sérii stretnutí predstaviteľov ŠRVŠ so zástupcami Univerzity Komenského v Bratislave v priebehu posledného roka zostala téma rekonštrukcie internátov v Mlynskej doline iba v teoretickej rovine. Univerzita niekoľkokrát posunula stretnutie, mesiace sľubuje plán rekonštrukcií a posledné dohodnuté stretnutie bez dôvodu zrušila. A to v čase, kedy sa študenti sťažujú na kvalitu bývania a opakovane zdieľajú  fotky izieb v dezolátnom stave.

V roku 2018 schválila Vláda SR finančnú injekciu vo výške 50 miliónov eur na rekonštrukcie internátov. Z tejto čiastky bol pre Univerzitu Komenského v Bratislave určený balík viac ako 14 miliónov eur. Zatiaľ čo všetky ostatné vysoké školy boli schopné vyčerpať väčšinu ponúknutých peňazí, UK doteraz vyčerpala len 21%, pričom práve tieto internáty si zaslúžia významnejšiu pozornosť ako len štátnu pomoc. 

Existovali objektívne príčiny prečo čerpanie bolo pomalšie ako na iných školách. Preto sa ŠRVŠ pravidelne stretávala s vedením a ponúkala našu pomoc. Bohužiaľ, univerzita nebola schopná pripraviť projektové plány, dôsledkom čoho peniaze, ktoré ŠRVŠ vyrokovala a vybojovala, teraz prepadnú na úkor študentov UK. Aj napriek tomu sa po včerajšom (10.9.) stretnutí téma neposunula vpred. Stále nie je známy plán rozvoja najväčšieho ubytovacieho komplexu pre študentov. Zatiaľ čo iné vysoké školy urobili z rekonštrukcie prioritu a zabezpečili dostatok ľudských zdrojov na prípravu projektovej dokumentácie a následnej realizácie, Univerzita Komenského tieto veci zanedbávala. Výsledkom je súčasný stav. 

Prvá dohoda o dofinancovaní internátov bola uzavretá v roku 2015 na Úrade vlády za účasti aj vtedajšieho rektora UK. Začiatkom roka 2018 ŠRVŠ znova otvorila diskusiu o internátoch a pritlačila politickú reprezentáciu k splneniu sľubu – v hodine dvanástej. Už vtedy ale bolo neskoro, keďže mnohé študentské domovy boli v havarijnom stave a medzi najkritickejšie boli zaradené práve internáty UK. Aj keď už bolo jasné, že príde finančná pomoc od štátu, procesy na UK sa rozbiehali len pomaly a nereflektovali akútnosť stavu ubytovania.

ŠRVŠ by veľmi rada bojovala za ďalšie peniaze aj z európskych zdrojov, čo ale to bude možné, len ak univerzity budú schopné tieto prostriedky čerpať.  Sme stále pripravení pomôcť našej najstaršej a najväčšej univerzite, aby sa podarilo minúť aspoň časť sľúbených peňazí. Je však potrebné  vidieť reálny záujem vedenia univerzity o túto tému a o problémy tisícok študentov, ktorí žijú v Mlynskej doline a na ďalších internátoch. 

Veríme, že univerzita v reakcii nepoužije opakované argumenty o korone, problémoch s verejným obstarávaním, zmenou vedenia, náročnosti projektov, nedostatku zdrojov a garancií, ale konštruktívne pristúpi k riešeniu problému, ktorý sa stal negatívnym symbolom študentského bývania na Slovensku. Študentské mestečko v Mlynskej doline je jasným príkladom kedy pre univerzitu nie je prioritou dôstojné ubytovanie študentov. 

Dúfame preto v zmenu – nie v PR a prezentovaní zásluh, ale zmenu prioritách, ktorú študenti pocítia na vlastnej koži.  

Každý študent si zaslúži dôstojné ubytovanie, ale to je možné len ak sa rozvoj internátov a študentskej infraštruktúry stanú prioritou. Stále máme šancu využiť aspoň časť sľúbených zdrojov a spoločne sa dožadovať ďalších financií z plánovaného fondu obnovy. 

V Bratislave 11.9.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here