Technická univerzita vo Zvolene

0
602

Technická univerzia vo Zvolene je v súčasnosti stabilizovaná a v najdôležitejších ukazovateľoch úspešná významná a vzdelávacia inštitúcia. V roku 2014 sa po prvý krát v histórii objavila v hodnotení vedeckovýskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings. Jej umiestnenie predstavuje 8. poradie v rebríčku slovenských univerzít.

Technická univerzita vo Zvolene je jedinečnou inštitúciou zameranou ťažiskovo na komplex les – drevo – ekológia a environment – výrobná a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje s primeraným rozšírením pôsobenia do príbuzných a aplikačných oblastí, ktorými sú najmä prírodné a technické vedy, ekonómia, manažment a umenie.

 

Kontakt:
045/5206 106
045/5330 027
rpp@tuzvo.sk
http://www.tuzvo.sk

Sídlo školy:
Ul. T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Dátum vzniku: 25.04.1946

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here