NAŠA UNIVERZITA

0
588

asopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a augusta v náklade 3200 ks. Distribuuje sa v rámci Univerzity Komenského na 13 fakultách, súčastiach a internátoch. Posiela sa do slovenských knižníc, na všetky vysoké školy na Slovensku, vybrané vysoké školy v zahraničí, vybraným slovenským médiám a iným inštitúciám. Okrem toho Univerzita Komenského vydáva aj 11. mimoriadne číslo pre záujemcov o štúdium.

Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Referuje o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Približuje vedenie UK, významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Priestor dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež témam, dotýkajúcich sa oblasti školstva.

SHARE
Previous articleTelka MC2
Next articleNA PULZE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here