Akadémia umení v Banskej Bystrici

0
524

Akadémia umení v Banskej Bystrici pozostáva z troch fakúlt, z ktorých najstaršia je Fakulta múzických umení. Bola založená pri vzniku Akadémie umení v roku 1997. Najmladšou fakultou je Fakulta dramatických umení, ktorá bola založená v roku 1999.

Akadémia umení v Banskej Bystrici je univerzitná verejná vysoká škola s umeleckým zameraním. Poslaním akadémie je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy a kultúry. Hlavnou úlohou akadémie pri napĺňaní poslania je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivá umelecká činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií v troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

usiness (also known as an enterprise, a company or a firm) is an organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers.Businesses serve as a form of economic activity, and are prevalent in capitalist economies, where most of them are privately owned and provide goods and services allocated through a market to consumers and customers in exchange for other goods, services, money, or other forms of exchange that hold intrinsic economic value.

Businesses may also be social non-profit enterprises or state-owned public enterprises operated by governments with specific social and economic objectives. A business owned by multiple private individuals may form as an incorporated company or jointly organise as a partnership. Countries have different laws that may ascribe different rights to the various business entities.

Kontakt:
+421 48 4320 111
+421 48 4320 109

rektor@aku.sk
http://www.aku.sk

Sídlo školy:
ul. Jána Kollára 22
974 01 Banská Bystrica

Dátum vzniku: 01.07.1997

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here