Úvod Aktivity Študentské projekty

Študentské projekty

BestGuest

BestGuest sú prednášky úspešných podnikateľov s cieľom nakopnúť mladých ľudí k tomu, aby sa rozbehli.V roku 2010 sme zrealizovali 18 bestguest prednášok, ktorých sa...

AZU – Aktivita Zvyšuje Úspech

Prepájame štúdium s praxou O projekte Aktivita zvyšuje úspech je projekt, ktorý prináša na vysoké školy to, čo im chýba – kontakt so skutočnými firmami, lektorov...