Úvod Aktivity Študentske časopisy

Študentske časopisy

NA PULZE

Prispievateľ má možnosť publikovať článok zaslaním e-mailu na adresu redakcie alebo členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty. Články prispievateľov sa v rubrikách časopisu a...

Haló TU

Vysokoškolský časopis Technickej Univerzity v Košiciach. Zameriava sa na celkový prierez vysokoškolským životom. Webová stránka: ŠIPC.TUKE.sk

Radikal

Časopis Radikál vydáva Študentský parlament ŠCCh STU FChPT STU v Bratislave Webová stránka: radikal.sk  

NAŠA UNIVERZITA

asopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a augusta v náklade 3200 ks. Distribuuje sa v...

ŽUŽO

Časopis študentov Žilinskej univerzity. ŽUŽO je občasník, ktorý vychádza 3 – 5x do roka a dokumentuje spoločenské a kultúrne podujatia na ŽU. Taktiež ponúka...

ŠKRT

Študentský časopis Strojníckej fakulty STU – ŠKRT, je najstarším časopisom svojho druhu na Slovensku s dlhodobou tradíciou, kde svojím nepretržitým fungovaním už presiahol celé...