Úvod Aktivity

Aktivity

TV í-Téčko

Vysielanie sa zameriava hlavne na správy z diania na Žilinskej univerzite, internátoch a z podujatí, ktoré sú spájané so študentským životom. Webová stránka: tv-itecko.sk

Rádio TLIS

Internetové Rádio Študentov TisícLôžkovej Internátnej Stavby (IRŠ TLIS) vysiela z Internátov Mladosť na Mlynskej Doline už viac ako 35 rokov. V súčasnosti je to...

Rádio 9

Rádio 9 je pôvodom Internátne Rozhlasové Štúdio pri ŠDaJ Jedlíkova 9 v Košiciach. Dnes sa profiluje ako študentské internetové rádio Webová stránka: http://www.radio9.sk/

Rádio AETTER

Projekt je výnimočný v tom, že ho založili študenti sami. Škola tento nápad podporila a vyšla nám so všetkým v ústrety. A tak sa...

Rádio INRO

INRO nie je v živote študentov Technickej univerzity vo Zvolene ničím novým. Jeho vznik sa datuje do roku 1968. Je jedným z dvoch najstarších...

PULZ Rádio

Existujeme od nahmatania hudobného Pulzu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Študenti vysielajúci pre študentov. Mladí ľudia, ktorí sa vzdelávajú a zabávajú zároveň. Webová stránka:...

NA PULZE

Prispievateľ má možnosť publikovať článok zaslaním e-mailu na adresu redakcie alebo členov redakčnej rady za jednotlivé fakulty. Články prispievateľov sa v rubrikách časopisu a...

Haló TU

Vysokoškolský časopis Technickej Univerzity v Košiciach. Zameriava sa na celkový prierez vysokoškolským životom. Webová stránka: ŠIPC.TUKE.sk

Radikal

Časopis Radikál vydáva Študentský parlament ŠCCh STU FChPT STU v Bratislave Webová stránka: radikal.sk  

NAŠA UNIVERZITA

asopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a augusta v náklade 3200 ks. Distribuuje sa v...