Úvod Partneri Domáci partneri

Domáci partneri

Asociácia doktorandov Slovenska

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej v texte len „ADS“) je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich  na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a...

Slovenská rektorská konferencia

Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK najmä: koordinuje a podporuje...

Rada vysokých škôl

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl...

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná...

Fond na podporu vzdelávania

Úlohou ŠPF je poskytovať pôžičky študentom vysokých škôl na študijné účely. Webstánka: http://www.fnpv.sk/  

Študentská rada stredných škôl

Činnosti záujmových organizácií