Úvod Partneri

Partneri

National union of students in Hungary

Študijná samospráva Národná konferencia Maďarsko

Studentská komora Rady Vysokých škol

Študentská komora RVS zastupuje všetkých študentov a študentky vysokých škôl v Českej republike. Presadzuje ich záujmy na národnej a medzinárodnej úrovni. Usiluje o spoluprácu...

Students´ Parliament of Poland

Poľský študentský parlament je nezávislou organizáciou, ktorá je oficiálnym hlasom študentskej komunity.

Polish Students Association

Poľská organizácia zastrešujúca študentov v Európe.

Európska študentská únia

ESU je organizácia zastrešujúca 50 národných študentských organizácií z 37 Európskych krajín a teda zastupujúcej viac ako 10 miliónov študentov v Európe.

Asociácia doktorandov Slovenska

Občianske združenie Asociácia doktorandov Slovenska (ďalej v texte len „ADS“) je dobrovoľné, záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiacich  na akademickej pôde slovenských univerzít a vysokých...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a...

Slovenská rektorská konferencia

Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK najmä: koordinuje a podporuje...

Rada vysokých škôl

Rada vysokých škôl SR je orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči Ministerstvu školstva Slovenskej republiky. RVŠ tvoria zástupcovia vysokých škôl...

Rada mládeže Slovenska

Rada mládeže Slovenska (RmS) združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 22, každá z nich je formálne zaregistrovaná...