ŽUŽO

Časopis študentov Žilinskej univerzity. ŽUŽO je občasník, ktorý vychádza 3 – 5x do roka a dokumentuje spoločenské a kultúrne podujatia na ŽU. Taktiež ponúka priestor pre rozvoj redaktorov, grafikov a fotografov, pôsobí ako mediálny partner pri rôznych študentských akciách a organizuje aj rôzne súťaže pre svojich čitateľov.

ZDIEĽAŤ