Šturko

Študentský Rozhlas Košice alebo inak ŠtuRKo je mladé internetové rádio študentov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré existuje od roku 2006. Predchodcom rádia ŠtuRKo bolo internátne rádio s názvom Rádio Univerzita zabávajúce poslucháčov do roku 2000.

Webová stránka: ŠtuRKo

ZDIEĽAŤ