Slovenská rektorská konferencia

Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. Pri napĺňaní cieľa SRK najmä: koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov slovenských vysokých škôl v SR.

ZDIEĽAŤ